ขอเชิญร่วมโหวตสุดยอดนวัตกรรมสินค้าแห่งปี 2563 ลุ้นรับบัตรกำนัล STARBUCKS มูลค่า 100 บาท รวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมให้กับสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคจึงเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจ

นิตยสาร Business+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รวบรวมรายชื่อสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรม และนำเสนอให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการลงคะแนนโหวตเลือกสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรมในประเภทต่าง ๆ รวม 8 ประเภท เพื่อนำไปสู่การมอบรางวัลให้แก่สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2563

ขอเชิญท่านร่วมเป็นหนึ่งในเสียงโหวตสำคัญในการลงคะแนนโหวตสินค้าและบริการที่มีสุดยอดนวัตกรรมในประเภทต่าง ๆ รวม 8 ประเภท ได้แก่ สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม, สินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับ, สินค้าบริโภค, สินค้าอุปโภค, บริการ, ไลฟ์สไตล์, พลังงาน และการเงินและการลงทุน

ทั้งนี้ ทางผู้จัดขอมอบบัตรกำนัล STARBUCKS มูลค่า 100 บาท สำหรับผู้ลงคะแนนโหวตในลำดับที่ 10, 20, 30 ไปจนครบตามจำนวน โดยได้รับ 1 รางวัลต่อท่าน

ร่วมโหวตได้ ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2563 และร่วมติดตามผลการตัดสินและรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรกำนัล STARBUCKS มูลค่า 100 บาท ที่ เว็บไซต์ www.thebusinessplus.com และเฟสบุ๊ก businessplusonline วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

พร้อมกันนี้จะมีการจัดงานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2563 ในเดือนสิงหาคม 2563 นี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thebusinessplus.com