วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ “ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จังหวัดนครราชสีมา

พลตำรวจโทฐากูร นัทธีศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 จังหวัดนครราชสีมา และรับมอบวัสดุอุปกรณ์สิ่งของที่อำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 จาก นายไมตรี ชนูดหอม ผู้อำนวยการภาค สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา (คปภ. ภาค 4) ร่วมกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลวรรณ โมรินทร์ รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ด้านสาขา เป็นผู้แทนบริษัทฯ นำทีมวิริยะจิตอาสา พร้อมด้วย ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงภาคธุรกิจประกันภัยและภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ เข้าร่วมการเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน มีสติ และไม่ประมาท ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวต่างจังหวัดอย่างปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด ณ หน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา