Upcycling The Oceans, Thailand ร่วมรักษ์ทะเลไทย สร้างสรรค์ชีวิตใหม่ ให้ขยะและท้องทะเล

ปัจจุบันปัญหาขยะในทะเลยังคงเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนกำลังตื่นตัวและช่วยกันแก้ไข Jenna Jambeck นักวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อมจาก University of Georgia ผู้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทิ้งขยะพลาสติกในทะเล ได้ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณประชากรและข้อมูลทางเศรษฐกิจของ 192 ประเทศที่อยู่ติดกับชายฝั่งทั้งมหาสมุทรแอตแลนติก แปซิฟิก และอินเดีย รวมถึงทะเลเมดิเตอเรเนียน และทะเลดำ พบว่า ประเทศไทยมีการทิ้งขยะในทะเลสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยมีการปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ท้องทะเล 1.03 ล้านตันต่อปี

หลายปีที่ผ่านมา เมื่อพูดถึงระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน หรือCircular Economy หลาย ๆ คนอาจยังไม่ค่อยได้ยินกันมากนักแต่ในวันนี้ทั่วโลกกำลังสนใจระบบนี้อยู่ เนื่องจากเป็นระบบที่เน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเรื่องการจัดการขยะระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนยังมุ่งเน้นถึงการลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ เป็นการนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบได้อีกครั้ง ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนจึงถือว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะดีซักแค่ไหน หากวันนี้เราสามารถนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาเป็นวัตถุดิบอีกครั้ง โดยนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิล และนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้จบ เช่น ขยะในทะเล หรือ ขยะตามแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีอยู่มากมาย

 

ปัญหาขยะที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ได้ถูกระบุให้เป็น 1 ในยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ในเรื่องของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่ประเทศไทยต้องเร่งสร้างรากฐานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกทิศทาง พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ ขอเป็นอีกหนึ่งพลังเล็ก ๆ ที่จะมีส่วนช่วยดูแลประเทศไทยให้น่าอยู่มากขึ้น จึงได้เริ่มศึกษา และดำเนินการโครงการนำร่อง คือ โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง PTTGC การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และ มูลนิธิอีโคอัลฟ์ จากประเทศสเปน

 

โดยมุ่งเน้นการนำระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน หรือ Circular Economy ในการนำขยะมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมและ มุ่งเน้นการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ดำเนินการจัดเก็บขยะจากพลาสติกใส (PET) และ ขยะจากพลาสติกโพลิเอทิลีน (PE) ในทะเลไทยอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ตั้งแต่กระบวนการการจัดเก็บ แปรรูป และ พัฒนาเป็นสินค้าแฟชั่น เพื่อส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทย

 

วันที่ 1 กันยายน 2560 นี้ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ครั้งแรกกับกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะและ เก็บขยะชายฝั่่ง ภายใต้ “โครงการ Upcycling The Oceans, Thailand” ณ หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยองพร้อมรับส่วนลดที่พักและดำน้ำฟรี

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อให้ประเทศไทยของเราน่าอยู่ตลอดไป