ยูโอบี ร่วมกับ PEAK จัดสัมมนาเสริมศักยภาพด้านบัญชีแก่เอสเอ็มอี ช่วยต่อยอดธุรกิจให้เติบโต

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยจับมือกับ PEAK ผู้นำนวัตกรรมโปรแกรมบัญชีออนไลน์ชั้นนำของประเทศ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “SMEs Beyond: Change for Success” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ถึงวิธีการในการนำข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตทางธุรกิจภายในงานมีเจ้าของกิจการและผู้บริหารเข้าร่วมกว่า 80 คน โดยไฮไลท์ของงานกล่าวถึงความสำคัญของข้อมูลทางบัญชีจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไร เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ การจัดสรรทรัพยากร และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทันท่วงที

นางสยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ยูโอบีเข้าใจถึงความท้าทายที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กต้องเผชิญเวลาที่จะขยายกิจการและเพิ่มรายได้ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการธุรกิจจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความแตกต่างและข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ในวันนี้ ยูโอบีได้ร่วมมือกับ PEAK หนึ่งในพันธมิตรของ UOB Bizsmart จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้าของยูโอบี ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการเงิน และปรับใช้โซลูชันที่ช่วยจัดการระบบบัญชีแบบออนไลน์ เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจเติบโต”

นายภีม เพชรเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง PEAK กล่าวว่า “ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการจะเติบโตอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีรากฐานที่แข็งแกร่ง การนำระบบการบัญชีที่มีประสิทธิภาพมาใช้จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลจากระบบบัญชีมาวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสเติบโตทางธุรกิจในอนาคตได้อีกด้วย ทางบริษัทจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมถ่ายทอดความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบัญชี ให้แก่ธุรกิจเอสเอ็มอีทีเข้าร่วมงานสัมมนาในวันนี้”

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยได้เปิดตัว UOB BizSmart เมื่อปี 2561 เพื่อนำเสนอโซลูชันที่ช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการบริหารธุรกิจผ่านการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล ปัจจุบัน UOB BizSmart ได้ขยายเครือข่ายพันธมิตรเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ PEAK ซอฟต์แวร์เพื่อการบัญชีบนระบบคลาวด์, AccRevo แพลตฟอร์มบริหารจัดการบัญชีอัจฉริยะ, Fastwork แพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมบริการฟรีแลนซ์, GHL ผู้ให้บริการระบบชำระเงินแบบครบวงจร , GB Prime Pay แพลตฟอร์มชำระเงินออนไลน์, Human OS ระบบปฎิบัติการสำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร, Zavigo โซลูชันสำหรับจัดการร้านค้าออนไลน์ และ Zort ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง