“รู้ลึก รู้จริง ด้านอสังหาริมทรัพย์”

รศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนกลาง) และ ศิษย์เก่า MRE ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การเรียน การทำงาน และแนะนำโครงการปริญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MRE) ณ โรงแรม Centara Grand @Central World เมื่อเร็วๆ นี้

“รู้ลึก รู้จริง ด้านอสังหาริมทรัพย์”
โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ในโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 21
ตั้งแต่วันที่ 1พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-613-2260, 02-613-2297, 02-623-5105 E-mail : property@tbs.tu.ac.th
Website: www.re.tbs.tu.ac.th