TTW เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2562 กำไรสุทธิ 737.9 ลบ. เติบโตเพิ่มขึ้น 10.4%

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ของปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 737.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบจากช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อน


วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2562 เติบโตดีขึ้นเมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นตลอดจนการบริหารงานด้านต้นทุนในการดำเนินงานที่ลดลง

รวมทั้ง มีรายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน CKP เพิ่มขึ้น 32.1 ล้านบาท
โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีจำนวน 22,698.0 ล้านบาท หนี้สิน 9,607.5 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 13,090.5 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สิน:ทุนเพียง 0.73 เท่า


TTW มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนบนพื้นฐานขององค์ความรู้และการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง