TTW ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนความยั่งยืนคว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องปีที่ 3

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ตอกย้ำการบริหารงานบนความยั่งยืน คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องปีที่ 3 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตอกย้ำการให้ความสำคัญ และพัฒนาการดำเนินธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน คำนึงถึงความสมดุลระหว่างผลประกอบการทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental Social and Governance) โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

TTW เป็น 1 ใน 79 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 2 : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ระหว่าง 30,000 -100,000 ล้านบาท โดยรางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประเมินด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และ เศรษฐกิจ รวมถึงบรรษัทภิบาล โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่กลั่นกรองด้วยกระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใสในทุกขั้นตอน

 

วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การได้รับรางวัล หุ้นยั่งยืน อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดี บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นว่า TTW มีการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะ TTW มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการน้ำครบวงจร เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน”