ผู้ถือหุ้น TMILL เฮ รับปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น

ที เอส ฟลาวมิลล์ หรือ TMILL จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท กำหนดจ่าย 24 พฤษภาคม 2562

 

นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ เปิดเผยถึงการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 หุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งมีกำหนดจ่ายวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยก่อนหน้านี้ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 หุ้นละ 0.15บาท รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 118.19% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ