TIPLIFEผนึกธ.ออมสินลุยBancassurance

ทิพยประกันชีวิต ผนึกธนาคารออมสิน เตรียมเเปิดช่องทาง Bancassurance เต็มรูปแบบ พร้อมรีเซทระบบการตลาดแบบบูรณาการ หวังพิชิตเป้ายอดขายปีนี้ 7,200 ล้านบาท

 

นพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ จะเดินหน้าบุกตลาดช่องทางขายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน (Bancassurance)อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม หลังจากได้รับการอนุมัติแบบประกันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)เรียบร้อยแล้ว

 

ทั้งนี้ การเปิดช่องทาง Bancassurance เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะขยายช่องทางการขายให้ครบทุกช่องทาง ทั้งช่องทางตัวแทน ช่องทางขายผ่านธนาคาร และช่องทางดิจิทัล (Digital Marketing) โดยช่องทางดิจิทัลอยู่ระหว่างการพัฒนารูปแบบการขาย ขณะที่ช่องทางการขายผ่านธนาคาร (Bancassurance) ที่จะขายผ่านธนาคารออมสินนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่ คาดว่าจะเริ่มขายได้ประมาณ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 และคาดว่าจะสามารถผลิตเบี้ยประกันได้อีกประมาณ 1,000 ล้านบาทในปีนี้

 

พร้อมกันนี้ นพพร ยังให้ข้อมูลผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 ว่า จากเป้าหมายเบี้ยประกันภัยทั้งปี 7,200 ล้านบาทนั้น ในครึ่งปีแรก บริษัทฯสามารถผลิตเบี้ยประกันรับรวมอยู่ที่ 2,961 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 2.5% แต่มีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 420 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนถึง 256% โดยมีรายได้จากการลงทุน 391 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 24%

 

“ทั้งกำไร เบี้ยประกันรับรวม และรายได้จากการลงทุน เราสามารถทำได้เกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ในทุกช่องทาง และหากว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายไม่ลดต่ำไปกว่านี้ คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เช่นเดียวกับในปี 2559 ที่ผ่านมาได้อย่างแน่นอน”

 

นพพร กล่าวถึงความแข็งแกร่งของฐานะบริษัทฯด้วยว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน2560 อยู่ที่ 16,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR) อยู่ที่ 304% สูงกว่าระดับที่กฎหมายกำหนดมากกว่า 2 เท่า

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีปรับโครงสร้างช่องทางขายเพื่อให้ทันต่อตลาดในปัจจุบัน โดยมอบหมายให้ ศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด ที่สร้างผลงานนำพาช่องทาง MRTA เข้าสู่อันดับ 1 ในอุตสาหกรรมในปีนี้ มาดูแลช่องทางขายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นช่องทางประกันสถานบัน, ประกันกลุ่ม, Bancassurance รวมไปถึงช่องทางสามัญ ภายใต้หลักการการทำตลาดเชิงรุกแบบบูรณาการ

อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทย ยังมีอัตราการเติบโตที่สูงอยู่มาก และมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้แรงหนุนจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนของภาครัฐสู่การเป็น “Digital Insurance” รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในขณะเดียวกันประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและตื่นตัวกับค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทำให้ผู้คนมีอายุที่ยืนยาวนำไปสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต