ทิพยประกันภัย พร้อมดูแลประชาชน ยังคงให้ความคุ้มครองและรับประกันโควิด-19