Home / HAPPENING / TIP Smart Assist ทีมสำรวจภัยยุคดิจิทัล ทิพยประกันภัย จิตอาสา ลงพื้นที่ พัฒนาศาสนสถาน

TIP Smart Assist ทีมสำรวจภัยยุคดิจิทัล ทิพยประกันภัย จิตอาสา ลงพื้นที่ พัฒนาศาสนสถาน

ทีม TIP Smart Assist : มาไว ใส่ใจ ไม่มากเรื่อง ทิพยประกันภัย จิตอาสา ลงพื้นที่จัดกิจกรรม พัฒนาวัด ซึ่งเป็นศาสนาสถานที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน โดยร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดวัด เก็บ กวาดขยะ เช็ดถูบริเวณสถานที่สำคัญต่างๆ

เพื่อปรับทัศนียภาพโดยรอบ ให้ดูสวยงามและสะอาดตา นอกจากนี้ยังช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำภายในวัด ให้สะอาดถูกสุขอนามัย ณ วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร ภาษีเจริญ และ วัดช่องลม พระราม 3


ทีม TIP Smart Assist : พนักงานสำรวจภัย เกิดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ “มาไว ใส่ใจ ไม่มากเรื่อง” เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสังคมยุคดิจิทัลที่ต้องการบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยในการปฏิบัติงาน และที่สำคัญมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแม้ไม่ใช่ลูกค้าของทิพยประกันภัย รวมถึงการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ด้วย