ทิพยประกันภัยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  คุณปนัดดา ชุติโกมล ผอ.สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช  ในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันปิยะมหาราชด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ณ  วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม