วิริยะประกันภัย

เดิน-วิ่ง การกุศล 50 ปี ส.วินาศภัยฯ กับ วิริยะประกันภัย

วิริยะประกันภัย สนับสนุน เดิน-วิ่ง การกุศล 50 ปี ส.วินาศภัยฯ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ขอบคุณ จาก สมาคมประกันวินาศภัยไทย เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการ “เดิน-วิ่ง การกุศล 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Healthy & Run 2018” ซึ่งสมาคมฯ จัดขึ้น เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้นำกลุ่มพนักงานวิริยะประกันภัย ร่วมวิ่งแข่งขัน ประเภททีม 5 กิโลเมตร รวมถึงร่วมออกบูธให้บริการน้ำดื่มแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ


สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฯ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมาคมฯ ครบรอบ 50 ปี และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมด้วยการร่วมบริจาคสมทบทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ดังกล่าวแล้ว กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัยไทย รวมถึงคู่ค้าในภาคธุรกิจประกันวินาศภัย อาทิ ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย โรงพยาบาล อู่ซ่อมรถยนต์ ฯลฯ ตระหนักในความสำคัญของการออกกำลังกาย และหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย