ไทยออยล์คว้ารางวัลระดับภูมิภาคอาเซียน จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคอาเซียน “พันธกิจสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน” (Strongest Commitment to Sustainable Energy in Southeast Asia) เป็นปีที่ 9 จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการลงทุน สถาบัน การธนาคารและตลาดทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลระดับประเทศอีก 3 รางวัล ได้แก่ “รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุด”(Best Strategic Corporate Social Responsibility) โดยได้รับเป็นปีที่ 7 อีกทั้ง “รางวัลการยึดมั่นในบรรษัทภิบาลสูงสุด” (The Strongest Adherence to Corporate Governance) และ “รางวัลบริษัทที่มีการจัดการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุด” (Most Organised Investor Relations) ได้รับเป็นปีที่ 2 โดยรางวัลดังกล่าวข้างต้นมาจากผลการสำรวจนักวิเคราะห์ นักลงทุน กองทุนบำนาญ และกองทุนป้องกันความเสี่ยงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 502 ราย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้