ไปรษณีย์ไทย และ จุฬาฯ เปิดโครงการ “เพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety” ดันบุรุษไปรษณีย์ 20,000 คน นำจ่ายปลอดภัยทุกเส้นทาง พร้อมเป็นต้นแบบและบอกต่อวินัยจราจรผู้ร่วมทาง 200,000 คน

กรุงเทพฯ 14 มีนาคม 2565 – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จับมือร่วมขับเคลื่อนการขับขี่ปลอดภัยภายใต้โครงการ “เพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety” นำร่องสร้างการรับรู้เรื่อง การขับขี่ปลอดภัยให้กับบุรุษไปรษณีย์กว่า 20,000 คนทั่วประเทศ รวมถึงกระจายความรู้ต่อไปยังบุคคลรอบตัวให้ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน เป้าหมาย 200,000 คน ภายในปี 2565

 

ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล Chief Brand Officer จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยเป็นเพื่อนแท้ร่วมทางที่มีความคุ้นเคย ใกล้ชิดกับคนไทยมายาวนาน เข้าถึงทุกพื้นที่ผ่านบุรุษไปรษณีย์กว่า 20,000 คน  เป็นเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนไทย สามารถพูดคุยในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างเป็นกันเอง โดยสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไปรษณีย์ไทย เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงร่วมกันจัดทำแคมเปญเพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยให้แก่บุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้บุรุษไปรษณีย์เป็นต้นแบบการขับขี่ปลอดภัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อให้กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์อื่นๆ รวมทั้งบุคคลรอบตัวให้ร่วมกันตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมีเป้าหมาย 200,000 คนภายในปี 2565 เพื่อให้สังคมไทยตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนไปด้วยกัน

รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กล่าวว่า จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (ThaiRSC) พบว่าในปี 2564 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึง 13,624 คน และมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึง 883,197 คน ซึ่งอุบัติเหตุเหล่านี้เกิดจาก 3 สาเหตุหลัก คือ คน ยานพาหนะ และสภาพแวดล้อม จึงได้มีการทำแคมเปญเพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety ร่วมกับไปรษณีย์ไทยเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัยให้แก่บุรุษไปรษณีย์ ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ของ SCG โดยบุรุษไปรษณีย์สามารถเข้าอบรมออนไลน์ได้ผ่านแพลตฟอร์ม CU NEURON ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังให้การสนับสนุนจัดทำคลิปวิดีโอให้ความรู้เพื่อการขับขี่และใช้ยานพาหนะบนท้องถนนอย่างปลอดภัยอีกด้วย

 

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยมีเจ้าหน้าที่นำจ่ายกว่า 20,000 คน มีการจัดอบรมเรื่องการขับขี่ปลอดภัยให้กับบุรุษไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่ขับรถขนส่งมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2564 ที่ผ่านมาพบว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่บุรุษไปรษณีย์เป็นฝ่ายผิดเพียง 0.13% มีจำนวนใบสั่งที่ได้รับ จำนวน 2,720 ใบ ซึ่งจากความร่วมมือกับสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพันธมิตร คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนชุดความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ และโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ของ SCG บุรุษไปรษณีย์จะได้รับการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ผ่านระบบออนไลน์ตลอดปี 2565 มีเป้าหมายในการลดการเกิดอุบัติเหตุลงอีกมากกว่า 50% และยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกให้กับบุรุษไปรษณีย์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติดีอย่างแท้จริง และการบอกต่อเพื่อสร้างเครือข่ายการขับขี่ปลอดภัยไปด้วยกัน