Home / TOP Series / Top Company / สุดยอดองค์กรชั้นนำ THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020 Smart Businesses for Future Societies

สุดยอดองค์กรชั้นนำ THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020 Smart Businesses for Future Societies

ค่ำคืนแห่งรอยยิ้มและเสียงชื่นชมแสดงความยินดีกับ 26 องค์กรธุรกิจชั้นนำ กับรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุด Thailand Top Company Awards 2020 ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารระดับสูง ในบรรยากาศเป็นกันเอง


ค่ำคืนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นอีกครั้งของความสำเร็จที่นิตยสาร Business+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย Thailand Top Company Awards 2020 เพื่อเป็นมาตรฐานและเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย

26 องค์กรที่เข้ารับรางวัล Thailand Top Company Awards 2020 การันตีได้ว่า คือความภาคภูมิใจของความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย ที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจและมีหลักธรรมาธิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแบบอย่างของวิธีคิด รวมถึงวิธีปฏิบัติให้แก่ภาคธุรกิจ อันนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทย

พร้อมด้วยการสร้างดัชนีวัดผลความสำเร็จของภาคธุรกิจและเกณฑ์การวัดที่น่าเชื่อถือ และวัดผลได้ รวมทั้งเกณฑ์การวัดพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์เชิงประสิทธิภาพทางธุรกิจ และการวัดเชิงคุณภาพของบริษัท เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ภาคธุรกิจของประเทศไทย ให้มีการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวของธุรกิจยุคดิจิทัลที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจไทยและประเทศไทย

นอกจากบรรยากาศอย่างเป็นกันเองระหว่างผู้บริหาร ตัวแทนองค์กรที่เข้ารับรางวัล และระหว่างอาหารค่ำรสเลิศ บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองความสำเร็จ เราได้ทราบถึงแก่นคิดในการดำเนินธุรกิจทั้ง 26 บริษัท ไปพร้อม ๆ กับฟังคำปาฐกถาพิเศษจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีอีกวาระหนึ่ง

แน่นอนว่า ค่ำคืนแห่งรอยยิ้มและเสียงชื่นชมจากองค์กรธุรกิจทั้ง 26 บริษัทที่เข้ารับรางวัลจะผ่านพ้นไป แต่ทุกองค์กรของผู้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2020 พร้อมให้คำมั่นขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน และร่วมกันเป็นแรงบันดาลใจ แบบอย่างของวิธีคิดและวิธีปฏิบัติให้แก่องค์กรธุรกิจอื่น ๆ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้ก้าวไกลในระดับโลกต่อไป