Home / MANAGEMENT & STRATEGIES / LEADERSHIP / รางวัล Thailand Top Company Awards 2016 องค์กรดีที่สุดในไทย

รางวัล Thailand Top Company Awards 2016 องค์กรดีที่สุดในไทย

17 รางวัลบริษัทชั้นนำของเมืองไทยในทุกอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016

อีกครั้งกับการมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 สุดยอดองค์กรชั้นนำของเมืองไทย ประจำปี 2559 กับ 17 รางวัลอันทรงเกียรติ เพื่อเครื่องการันตีความสำเร็จ ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ และ บมจ. เออาร์ไอพี ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โลกธุรกิจจากนี้เป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง ไม่เฉพาะแผนธุรกิจที่ต้องมุ่งสร้างความแข็งแกร่ง แพลตฟอร์มการดำเนินธุรกิจก็ต้องปรับเปลี่ยน นั่นเพราะโลกทุกวันนี้คาดหวังความรับผิดชอบจากภาคธุรกิจมากขึ้น

ธุรกิจจะสร้างความสามารถในการทำกำไรยั่งยืน ภายใต้แพลตฟอร์มใหม่นี้อย่างไร ?

“ผลกำไร” มักเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจนึกถึงเป็นอันดับแรก แต่ถึงตอนนี้เงินทองอาจไม่ใช่ “คำตอบสุดท้าย”

เวลานี้ “ความยั่งยืน” จึงกลายเป็นบริบทใหม่ที่ภาคธุรกิจตระหนักมากขึ้น

การทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสร้างอนาคตของโลกใบนี้ จะเป็นกระแสใหญ่ที่มิอาจปฏิเสธได้อีกต่อไป

เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน เราได้เห็นหลายองค์กร Transformation ตั้งแต่คนในองค์กร ไปจนถึงคู่ค้าธุรกิจในการคำนึงถึงหลักไมล์ในข้อนี้

สำหรับทางออกของปัญหาที่นำพาความยั่งยืนมาสู่สังคมโลก ขออนุญาตหยิบยกข้อความตอนหนึ่งของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวไว้อย่างน่าสนใจในงานมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ณ โรงแรมดุสิตธานี ว่า “นักธุรกิจชั้นนำสามารถหยิบยกเรื่องใด เรื่องหนึ่ง มาทำกิจกรรม CSR ช่วยเหลือโลกของเราให้น่าอยู่ โดยสามารถลงมือผลักดันโครงการได้ทันทีแบบไม่ต้องรอ”

ภาพบรรยากาศในงานมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2016

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวในงานมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2016

คำถามคือ “ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ บริษัทของเราจะยั่งยืนได้แค่ไหน ? และหากต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตอีกครั้ง เราจะทำอย่างไรให้บริษัทมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญหน้ากับปัญหา นี่เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาให้ดี”

วิธีคิดแบบ Cost  Advantage อาจเป็นวิธีที่ยังใช้ได้ แต่ยุคนี้ต้อง Doing Good…. 

และการเฟ้นหาสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มีผลประกอบการดีเด่น โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจ และการวัดในเชิงคุณภาพ  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ภาคธุรกิจของประเทศไทยให้มีการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ภาพบรรยากาศงานมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2016

ภาพบรรยากาศงานมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2016

สำหรับเกณฑ์การมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 แบ่งเป็นจำนวน 10 รางวัล แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

กองบรรณาธิการ Business+ จะคัดเลือกบริษัทที่มีรายได้สูงสุดในปี 2557 แยกตามประเภทของธุรกิจ, คัดข้อมูลบริษัทที่มี Revenues Growth และ Net Profit Growth ติดลบออกไป พร้อมคัดเลือก 5 อันดับบริษัทที่ Net Profit Margin สูงสุดในแต่ละประเภทธุรกิจขึ้นมา และแปลงอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นเกณฑ์วัดเชิงปริมาณให้อยู่ในรูปคะแนนตั้งแต่ 1-5

โดยประมวลผลและคัดเลือกบริษัทที่มีคะแนนนำสูงสูดในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งตรวจสอบเกณฑ์เชิงคุณภาพ โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สำหรับปีนี้บริษัทฯ ที่ได้รับ รางวัล  Thailand Top Company Awards 2016 ตามกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน), บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด, บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน), บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016
เสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการลงทุน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 กลุ่มอุตสาหกรรมประกันภัย
ช.การช่าง รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016
ประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหารและผู้บริหารอาวุโส บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง
_MG_3460
สมนึก แสงอินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
ตะนาวศรีไก่ไทย รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016
กณพ สูจิฆระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
บิ๊กซี รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง
รำภา คำหอมรื่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง
เสนา รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
บีทีเอส รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง
สุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง
_MG_3489
นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
_MG_3514
เกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
เอไอเอส รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม
สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม

ตามด้วยรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 จำนวน 7 รางวัลกลุ่มประเภทโดดเด่น ซึ่งกองบรรณาธิการ Business+ คัดเลือกจากบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้อ่าน และผ่านหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทุกประเภท ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย, ดำเนินกิจการหรือก่อตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5 ปี, พิจารณาจากบริษัทที่มีรายชื่อในบริษัท Top 1000 ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งผ่านเกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ

ขณะที่ 7 บริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลกลุ่มประเภทโดดเด่น ได้แก่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016
วิชัย สินอนันต์พัฒน์ กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ประเภทโดดเด่น CSR of the Year
ไออาร์พีซี รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016
สุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ประเภทดีเลิศด้าน Outstanding Award
ช.การช่าง จำกัด รับรางวัล Thailand Top Company Awards 201
ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ประเภทดีเลิศ Top Management Award
EA รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016
อมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ดีเลิศประเภท Fast-growing Company Award
ธนาคารออมสิน รับรางวัล Thailand Top Company Award
ธนาคารออมสิน รับรางวัล Thailand Top Company Award 2016 ประเภทดีเลิศ Customer Focus Award
 ไทยเบฟเวอเรจ รับรางวัล Thailand Top Company Award 2016
พลภัทร สุวรรณศร (พอล ชุง) ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Top Company Award 2016 ประเภทดีเลิศด้าน Corporate Sustainability Award
พฤกษา เรียลเอสเตท รับรางวัล Thailand Top Company Award 2016
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Top Company Award 2016 ประเภทดีเลิศด้าน Employer of the Year

อย่างไรก็ดี สามารถติดตามรายละเอียดเรื่องราวกลยุทธ์ธุรกิจสู่ความสำเร็จของแต่ละบริษัทฯ ได้ในนิตยสาร Business+ ฉบับเดือนมีนาคม 2559 issue 325 เร็ว ๆ นี้