ไทย – จีน ผนึกกำลังหารือแนวทางดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจีน

กรมการท่องเที่ยวจับมือสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย หารือแนวทางดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจากจีน พร้อมเสนอความพร้อมมาตรการความปลอดภัยของไทย

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และ Ms. Pan Jin ที่ปรึกษาและกงสุลใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และสมาคมประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย – จีน ร่วมประชุมหารือแนวทางดูแลความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุมหารือดังกล่าว เพื่อรับทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวจีน เช่น การประสบอุบัติเหตุทางรถและทางน้ำ การเตรียมความพร้อมและมาตรการดูแลความปลอดภัยของประเทศไทย เช่น การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยวที่ถูกกฎหมาย การจัดทำแผ่นพับความรู้ด้านความปลอดภัยเป็นภาษาต่างประเทศ การควบคุมรถและเรือให้มีมาตรฐานและจดทะเบียนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด การจัดทำป้ายแจ้งเตือนความปลอดภัยในสนามบินเป็นภาษาจีน รวมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้บริการในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

ในตอนท้าย นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช และ Ms. Pan Jin มีความยินดีที่มีการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจีนในการเดินทางมาประเทศไทย