เชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ขอเรียนเชิญ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca) เข็มที่ 1 โดยเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร และยังไม่ได้ลงทะเบียนที่โรงพยาบาลอื่น สามารถลงทะเบียนนัดหมายรับวัคซีน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น  ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม เพจ facebook โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ เกิดก่อนเดือน ก.ค. 2504 เท่านั้น เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและยังไม่ได้ลงทะเบียนที่รพ.อื่่น สามารถลงทะเบียนนัดหมายรับวัคซีนในวันและเวลาที่กำหนดไว้  จำกัด 250 คน  ณ สถานที่ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชครินทร์

**ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิการรับวัคซีนของท่านทันที ในกรณีดังต่อไปนี้

1 ท่านที่ลงทะเบียนอายุไม่ถึง 60 ปี

2 ท่านที่รับวัคซีนเข็มที่ 1 จากโรงพยาบาลอื่นมาแล้ว

3 ท่านที่ได้ลงทะเบียนซ้ำซ้อนกับโรงพยาบาลอื่นมาล่วงหน้า

**ลิงค์ลงทะเบียน กรุณามาให้ตรงวันช่วงเวลาที่ลงทะเบียน จอง1คน ต่อ1วันเท่านั้น

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564  เวลา  08.00-11:00น.  รับ250คน

https://forms.gle/CwRopnPBXFfLKWf1A

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564  เวลา  08.00-11:00น.  รับ250คน

https://forms.gle/sUmWVVGWgNr2Png6A