“เก็บกลับรีไซเคิล”… ทำยังไงให้คนไทย “แยก” เก่ง

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เอาใจคนไทยสาย “Green”  จัด เสวนา “เก็บกลับรีไซเคิล” พบกับวิทยากร คุณกมล บริสุทธนะกุล ผู้ก่อตั้งโครงการวน คุณชินทัศน์   พัฒนพิฑูรย์ จากบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย คุณวรพร พัฒนเตชะ ผู้จัดการโครงการสนับสนุนชุมชน Precious Plastic Bangkok และ ดร.วาทิต แก้วแววน้อย และ คุณพจนา ยวงเอี่ยมใย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด ที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติพร้อมออกความคิดเห็นในประเด็นสุดฮอต ทำอย่างไรให้คนไทย “แยกเก่ง” และทำอย่างไรให้เมืองไทยยุคใหม่ “ไร้ขยะ” ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 17.30 – 18.00 น. ในงาน “บ้านและสวนแฟร์” ณ BITEC บางนา