ผนึกความร่วมมือ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผนึกความร่วมมือ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดตัว “บริษัท  ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จำกัด” เตรียมส่งผลิตภัณฑ์ใหม่บุกตลาดปลายปีนี้ กับนวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ “ซุปปลาทูน่าสกัด ซี ทูน่าเอสเซนส์” (ZEA Tuna Essence)  โดยมีคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย คุณปราโมทย์  พรประภา ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ คุณดนัย ครามโกมุท และ คุณธารินทร์ รินธนาเลิศ ณ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จำกัด”  เมื่อเร็วๆ นี้

ชื่อ-นามสกุล เรียงจากซ้ายไปขวา คุณดนัย ครามโกมุท คุณปราโมทย์ พรประภา คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี คุณธีรพงศ์ จันศิริ ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ คุณธารินทร์ รินธนาเลิศ