บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จัดประชุมเครือข่าย TSCN ประจำปี 2567 หาแนวทางความร่วมมือ ในเรื่องการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จัดประชุมเครือข่าย TSCN ประจำปี 2567
หาแนวทางความร่วมมือ ในเรื่องการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ประชุมเครือข่าย TSCN ประจำปี 2567

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ เชิญประชุม Thailand Supply Chain Network Co-Founders’ CEO Roundtable (TSCN) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกันหาแนวทางความร่วมมือ ในเรื่องการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมี CEO ชั้นนำของประเทศไทย อาทิ คุณธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม  คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ  คุณอัศวิน-คุณฐาปณี เตชะเจริญวิกุล  คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล และคณะผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำเข้าร่วม ณ ห้อง 120  ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์