มอบเครื่องช่วยหายใจ High Flow และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ รพ.สนามบุษราคัม

นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบเครื่องช่วยหายใจ High Flow และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการส่งมอบดังกล่าว  เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม เมื่อวันก่อน