ไทยเบฟร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดตัว โครงการ Creative Startup 2023

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยโครงการ eisa (Education Institute Support Activity) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดตัวโครงการ Creative Startup 2023 ที่มีแนวคิดเพื่อให้นักศึกษานำทักษะที่ได้จากการเรียนด้าน 3R และ 4C ส่งประกวดผลงานการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่สร้างสรรค์พร้อมสร้างรายได้ให้กับตัวเอง ในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรรมศิลปะและการออกแบบ สจล. ดร.พยัต วุฒิรงค์ Global Head of Innovation,Most Valued Business  นายวริทธิ ตรีประเสริฐ  รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคณะอาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ตั้งเซ่งจั้ว แสนภูดาษ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันก่อน