เลี้ยงขอบคุณ รพ.สถาบันโรคไต

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณการดำเนินการโครงการปลูกถ่ายไต รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ รองประธานมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ พร้อมด้วย นพ.ศัลยเวทย์     เลขะกุล ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ นพ.ชาตรี บานชื่น พลตรี ศ.เกียรติคุณ พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ  พลตรี ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ เมื่อวันก่อน