ไทยประกันชีวิตเปิดตัว “เฮลท์ ฟิต มัลติเพย์ แคนเซอร์” มะเร็ง จ่ายแล้ว จ่ายอีก

นายเคียน ฮิน ลิม ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถิติโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า ปัจจุบัน “โรคมะเร็ง” ยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย และยังพบผู้ป่วยรายใหม่ต่อปีเพิ่มขึ้น รวมถึงยังพบว่าผู้ที่รักษาโรคมะเร็งหายแล้ว มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีกครั้งในอัตราสูง ประกอบกับปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการรักษาโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มภาระทางการเงินแก่ผู้ป่วยและครอบครัว

ดังนั้น ไทยประกันชีวิตจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม จึงได้พัฒนาสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง “ไทยประกันชีวิต เฮลท์ ฟิต มัลติเพย์ แคนเซอร์” มะเร็ง จ่ายแล้ว จ่ายอีก คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งทุกระยะ โดยรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 16 – 70 ปี คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี ตอบโจทย์ความต้องการสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการหาหลักประกันที่ช่วยลดความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนเบี้ยประกันภัยยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรได้อีกด้วย

จุดเด่นของแบบประกัน “ไทยประกันชีวิต เฮลท์ ฟิต มัลติเพย์ แคนเซอร์” คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งครั้งแรก ระยะไม่ลุกลามรับผลประโยชน์ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ระยะลุกลามรับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่กลับมาเป็นซ้ำ ระยะไม่ลุกลามที่กลับมาเป็นซ้ำ รับอีก 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยจ่าย 1 ครั้งตลอดสัญญา ระยะลุกลามที่กลับมาเป็นซ้ำ รับอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จ่ายสูงสุด 2 ครั้งตลอดสัญญา ตลอดจนหากผู้เอาประกันภัยมีการเคลมสินไหมโรคมะเร็งระยะลุกลามครั้งแรกแล้ว ยังได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์อื่น ๆ ต่อโดยไม่ต้องชำระเบี้ยฯ สัญญาเพิ่มเติมอีก

นอกจากนี้ ยังมอบผลประโยชน์ครอบคลุมกรณีเจ็บป่วยด้วยเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องได้รับการผ่าตัด รับ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่เกิน 100,000 บาท จ่าย 1 ครั้งตลอดสัญญา พร้อมรับค่าชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการเป็นมะเร็งระยะลุกลามครั้งแรก โดยรับเงินชดเชยรายวัน วันละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน สูงสุด 30 วัน และรับเงินชดเชยการรักษาพยาบาล 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จ่าย 1 ครั้งตลอดสัญญา

นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ยังได้รับบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต ที่ดูแลสุขภาพครบรอบด้าน Health Care Solutions อาทิ ไทยประกันชีวิต Medical Second Opinion (MSO) บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก หรือตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์พร้อมทำธุรกรรมด้วยตัวเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงความต้องการ และเหมาะสมสำหรับผู้เอาประกันภัยแบบเฉพาะบุคคล พร้อมดูแลเคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงชีวิต (Life Stage) ทุกจังหวะชีวิต (Life Event) และทุกการใช้ชีวิต (Lifestyle) สำหรับผู้สนใจข้อมูลแบบประกัน “ไทยประกันชีวิต เฮลท์ ฟิต มัลติเพย์ แคนเซอร์” สามารถติดต่อตัวแทนฯ Life Partner ทั่วประเทศ หรือโทร. 1124