เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญา 35 แห่ง ให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รักษาตัวต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกช่วงการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งยังมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความห่วงใยและตระหนักถึงผู้เอาประกันภัยที่มีโรคเรื้อรังและจำเป็นต้องมีการติดตามรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สะดวกในการไปพบแพทย์และรับยาที่โรงพยาบาล ดังนั้น เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ  การอำนวยความสะดวก และการลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้กับผู้เอาประกันภัย ที่มีโรคเรื้อรังและจำเป็นต้องมีการติดตามรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สะดวกในการไปพบแพทย์และรับยาที่โรงพยาบาล บริษัทฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่พร้อม เปิดให้บริการผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine) โดยเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุยายน 2564

 ทั้งนี้ โรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมให้บริการ จำนวน 35 แห่ง ประกอบด้วย Samitivej Virtual Hospital  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค โรงพยาบาลเจ้าพระยา  โรงพยาบาลเทพธารินทร์  โรงพยาบาลไทยนครินทร์  โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์  โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2  โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลพระรามเก้า โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โรงพยาบาลบางปะกอก 3  โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ โรงพยาบาลมหาชัย 1 โรงพยาบาลมหาชัย 2 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี  โรงพยาบาลศรีสวรรค์ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่และโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์  

โดยผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine  นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กำหนด โดยเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ และการสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่มีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

สำหรับบริการ Telemedicine Samitivej Virtual Hospital  ยังคงให้บริการตามเงื่อนไขปกติ ครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้เดิมของทางโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

ผู้เอาประกันภัยสามารถรับบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้ง 35 แห่ง ได้ตามช่องทาง ดังนี้

  โรงพยาบาล จังหวัด ช่องทางการรับบริการ
  กรุงเทพมหานคร    
1 Samitivej Virtual Hospital กรุงเทพฯ Application MTL Click
2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพฯ โทร. 02 804 8959 ต่อ 1414 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bgp9751l

3 โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพฯ โทร. 02 022 7662 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @chcservice

     
4 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพฯ โทร. 02 348 7000  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @Theptarin

     
5 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพฯ โทร. 02 340 6499 ต่อ 1888,1889 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line : insurance1988

     
6 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 กรุงเทพฯ โทร. 02 109 1111
7 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 กรุงเทพฯ โทร. 092 281 0262  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @bpk9hospital

     
8 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพฯ โทร.  062 011 4833 , 062 0114899  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bumrungradhospital

9 โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โทร. 062-489-9594 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 0624899594

     
10 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพฯ โทร. 062 590 6883 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line :1doctorp

     
11 โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพฯ โทร. 1772
12 โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพฯ โทร. 063 225 9095
13 โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพฯ โทร. 1772
14 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพฯ โทร. 02 944 7111 ต่อ 4309
15 โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @praram9hospital
16 โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @vejthani
17 โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejChinatown
18 โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejThonburi
  ภาคกลาง    
19 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @rtbinter
20 โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 ปทุมธานี โทร. 065 724 2973 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : crmonline

     
21 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 สมุทรปราการ โทร  089 094 1579 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @CHG1609

     
22 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สมุทรปราการ โทร. 02 109 3111 ต่อ 1503,1506
23 โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ สมุทรปราการ โทร. 02 109 3222 ต่อ 10115-10116
24 โรงพยาบาลมหาชัย 1 สมุทรสาคร โทร. 034 424 990-4  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachaihospital

     
25 โรงพยาบาลมหาชัย 2 สมุทรสาคร ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachai2hospital
  ภาคตะวันออก    
26 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชลบุรี โทร. 038 259 999  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bphhospital

     
27 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ชลบุรี โทร. 038 317 333 ต่อ 2102 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @PTS789

     
28 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ชลบุรี โทร. 095 207 8523 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 889uvZUP

     
29 โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี ชลบุรี โทร. 033 038 988 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @schtele

     
  ภาคเหนือ    
30 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ โทร. 1254 กด 2  หรือ
      ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official :@srisawan
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
31 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา โทร. 044-015-999  ต่อ 3211 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official  : @BANGKOKRATCHASIMA

     
  ภาคใต้    
32 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต โทร. 076 254 425
33 โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต โทร. 096 646 5208 หรือ
      ผ่านแอปพลิเคชัน ID Line : bsimed
34 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา โทร. 1719 หรือ 074 272 800
35 โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี โทร. 077 956 789  ต่อ 1051,1061  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @gwc6368r

     
 

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้ที่  เมืองไทยประกันชีวิต

โทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด