Tatler Gen.T Thailand เผยรายชื่อผู้นำรุ่นใหม่ผู้ขับเคลื่อนอนาคตของเอเชีย จากประเทศไทย ภายใต้ธีม ‘Leaders of Tomorrow’

Tatler Thailand ภายใต้การดำเนินธุรกิจของ Tatler Asia แพลตฟอร์มลักซ์ชัวรีมีเดียชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย ประกาศรายชื่อผู้นำรุ่นใหม่ 2024 Gen.T Leaders of Tomorrow จำนวน 28 รายชื่อ ผู้สร้างแรงบันดาลใจในฐานะผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้สร้างรากฐาน และผู้กำหนดอนาคตของภูมิภาคเอเชีย

Tatler Gen.T Leaders of Tomorrow เป็นการคัดสรรผู้นำรุ่นใหม่ผู้ผลักดันการเปลี่ยนแปลง และสร้าง Positive Impact อย่างมากมาย ครอบคลุมภูมิหลังและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันถึง 20 สาขา อาทิ ศิลปิน นักสร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน 6 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน และฟิลิปปินส์ สำหรับประเทศไทย ปีนี้ Tatler Gen.T Leaders of Tomorrow ได้คัดเลือกผู้นำรุ่นใหม่ 28 คน

Tatler Gen.T เป็นแนวทางและคอมมูนิตี้ที่สนับสนุน ผลักดัน ส่งเสริมผู้นำรุ่นใหม่ที่ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ Positive Impact ตั้งแต่ปี 2016 Tatler Gen.T ได้ประกาศความสำเร็จของบุคคลกว่า 3,100 คนที่กำลังกำหนดอนาคตของภูมิภาคนี้ โดยผู้นำรุ่นใหม่เหล่านี้มีภูมิหลังที่หลากหลายถึง 20 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา อาหารและเครื่องดื่ม การดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการประกอบการทางสังคม โดยครอบคลุมทั้งหมด 6 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ ไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน และฟิลิปปินส์

โดยในปี 2024 นี้ ประเทศไทยมีผู้นำรุ่นใหม่ 28 คนที่ผ่านการคัดเลือกมาจนมาเป็น Honoree ของปีนี้ โดย Tatler Gen.T ค้นหา สนับสนุน และช่วยขยาย Positive Impact ของแต่ท่านผ่านแพลตฟอร์ม และเครือข่ายระดับภูมิภาคของ Tatler Asia โดย Tatler Gen.T Leaders of Tomorrow จะได้รับการตีพิมพ์เป็นประจำทุกปี ทั้งในรูปแบบนิตยสารและบทความออนไลน์ผ่าน TatlerAsia.com ตลอดจนงานอีเวนต์ต่าง ๆ ที่จะเป็นการต้อนรับ Honoree เข้าสู่ Gen.T Community ที่ขยายเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ทั้งในประเทศไทยและทั่วทั้งเอเชีย

Gen.T Leaders of Tomorrow

การได้รับการยกย่องว่าเป็น Leaders of Tomorrow ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ การเข้ามาเป็นหนึ่งใน Leaders of Tomorrow นี้ กลุ่มผู้นำรุ่นใหม่จะสามารถเข้าถึงบุคคลที่มีความคิดที่คล้ายกัน อีกทั้งยังสามารถเพิ่มคอนเนกชันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลเหล่านี้ได้ อีกทั้งยังส่งเสริมการเชื่อมต่อ การสร้างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนความคิด Tatler Gen.T ยังช่วยผลักดันให้ธุรกิจของ Honorees ให้เกิด Positive Impact มากยิ่งขึ้น สนับสนุนธุรกิจขยายตัวและเติบโตได้มากยิ่งขึ้น โดยการได้รับการยกย่องในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเดินทางกับ Tatler ซึ่งจะมอบโอกาสในการเติบโตมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กลุ่ม Leaders of Tomorrow จะได้รับประโยชน์จากการออกสื่อต่าง ๆ รวมการสนับสนุนจาก Gen.T คอมมูนิตี้ ภายใต้ Tatler Asia ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการขยาย Positive Impact และขยายเครือข่ายทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัวของพวกเขาอีกด้วย

รายชื่อผู้นำรุ่นใหม่ ‘2024 Gen.T Leaders of Tomorrow ’ จากประเทศไทย

สาขา Architecture & Design:
○ เบญญาภา ศิริโสภณ, Founder and design director, VAIR Design

สาขา The Arts:
○ ดริสา การพจน์, Artist, Riety
○ นิศา ศรีคำดี, Artist, Crybaby

สาขา Education:
○ กรวุฒิ ลาภปรารถนา, Founder and CEO, Tech Up
○ พีรเดช มุขยางกูร, Co-founder and CEO, Cariber
○ วิรชา พูลวรลักษณ์, Founder, Vira Care
○ พริษฐ์ เที่ยงธรรม, Co-founder, Edsy

สาขา Entertainment:
○ ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง, Actress and model
○ อวัช รัตนปิณฑะ, Actor
○ ปราโมทย์ ปาทาน, Co-founder and CEO, Khotkool

สาขา Fashion & Beauty:
○ ภิพัชรา แก้วจินดา, Co-founder, Pipatchara
○ ชยธร กิติยาดิศัย, Founder, INGU
○ ธนิสา วีระศักดิ์ศรี, Co-founder and CEO, Ravipa

สาขา Finance & Venture Capital:
○ ถิรนันท์ อรุณวัฒนกูล, COO, Monix

สาขา Food & Beverage:
○ รณภร คณิวิชาภรณ์, Owner and Bartender
○ ศรีล โรจนเมธินทร์, Chef and Founder, Small Dinner Club
○ ดาลัด กำภู ณ อยุธยา, Chef, Kid Dee

สาขา Manufacturing & Energy:
○ พีระภัทร ศิริจันทโรภาส, CEO, Sharge

สาขา Media & Marketing:
○ สิริมา ไชยปรีชาวิทย์, CEO, The GroundControl

สาขา Public service & Law:
○ พรพรหม วิกิตเศรษฐ์, Advisor to the Governor and chief sustainability officer, Bangkok metropolitan Administration

สาขา Sports:
○ กุลวุฒิ วิทิตศานต์, Badminton player, Pornphrom

สาขา Sustainability
○ วรางทิพย์ สัจจทิพวรรณ, Founder & CEO, Ira
○ ภาคภูมิ โกเมศโสภา, Co-founder and director, Wonwon
○ ปณาลี ภัทรประสิทธิ์, Vice President, Simummuang Market

สาขา Technology:
○ ชาลี วิทยชำนาญกูล, Co-founder and CEO, Resubae
○ เมธาวี ทัศนเสถียรกิจ, Co-founder and CEO, Vulcan
○ กุลธิรัฐ ภควัชไกรเลิศ, Co-founder and CEO, Thailand e-Business Center

สาขา Transportation & Logistics:
○ แพรวพรรณ สาโรชวิมลสินธ์, Co-founder, 360Truck and 360Techx

Tatler Asia ไม่ได้เพียงแค่ยกย่องผู้นำรุ่นใหม่เท่านั้น แต่ยังสนับสนุนพวกเขาให้ไปได้ไกลยิ่งขึ้น เป้าหมายของ Tatler Asiaคือการช่วยสร้างคอมมูนิตี้และผลกระทบเชิงบวกที่ผู้นำรุ่นใหม่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ มากไปกว่านั้น การประกาศรายชื่อผู้นำรุ่นใหม่ผู้กำหนดอนาคตของภูมิภาคเอเชียดังกล่าวได้ถูกนำเสนอติดต่อกันเป็นปีที่ 8 นับตั้งแต่ปี 2016 อีกด้วย

#LeadersofTomorrow #TatlerAsia #TatlerGenT #TheNewTatlerThailand
#Entrepreneurship #Innovation #Leadership #Strategy #growth