Tag Archives: Yocova

โรลส์-รอยซ์ เปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ YOCOVA เพื่อผนึกเชื่อมอุตสาหกรรมการบินให้เป็นหนึ่งเดียว ให้เกิดการพูดคุยแบบเปิดกว้างและไปจนถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล

ศูนย์ข้อมูลนวัตกรรม R2 Data Labs ของโรลส์-รอยซ์ได้เปิดตัว Yocova แพลตฟอร์มใหม่สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือของภาคการบิน เพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกได้อย่างปลอดภัย ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้ยังสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพยากรเชิงข้อมูลและแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ให้กันได้ Yocova ช่วยให้คนทำงานมืออาชีพในแวดวงการบินสามารถเชื่อมถึงและทำงานร่วมกันได้ ควบคุมและซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินเชิงข้อมูล รวมถึงแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ตามต้องการ แพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนด้านข้อมูลสูง ซึ่งเดิมส่วนนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ IntelligentEngine ของโรลส์-รอยซ์เพื่อเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ได้แบ่งปันแหล่งข้อมูลได้ตามความต้องการ “เราตื่นเต้นมากกับการเปิดตัว Yocova” คาโรไลน์ กอร์สกี้ ผู้อำนวยการกลุ่มของ R2 Data Labs กล่าวว่า “นับตั้งแต่เปิดตัว R2 Data Labs เราตั้งใจนำประโยชน์จากข้อมูลไปใช้สร้างคุณค่า และต้องการเห็นความร่วมมือกันของอุตสาหกรรมในด้านนวัตกรรมข้อมูลอย่างเต็มที่ ซึ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลนี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับวิสัยทัศน์ที่ได้กล่าวมา เราตระหนักถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่จะได้รับจากการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมวงการเดียวกัน เพื่อปลดปล่อยพลังของแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือร่วมกัน และสร้างโซลูชั่นด้านการบริการดิจิทัลที่โดดเด่นช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมการบินในอนาคตได้อย่างแท้จริง” แพลต์ฟอร์มดังกล่าวเติบโตขยายตัวขึ้นและรองรับผู้ใช้รายบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล และผู้ให้บริการด้านแอปพลิเคชั่นการบินจำนวนมาก รวมถึงสิงคโปร์แอร์ไลน์ซึ่งเป็นสายการบินใหญ่รายแรกที่เข้าร่วมในแพลตฟอร์มนี้ สิงคโปร์แอร์ไลน์ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับโรลส์-รอยซ์ เพื่อพัฒนาแนวคิดด้านการทำงานร่วมกันของข้อมูลแบบเปิด และแพลตฟอร์มนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ไปสู่นวัตกรรมต้นแบบ ซึ่งทุกวันนี้สิงคโปร์แอร์ไลน์ยังได้ใช้แพลตฟอร์มเพื่อปรับปรุงและยกระดับการดำเนินงานต่าง ๆ ของสายการบินตนเอง จอร์จ …

Read More »