Tag Archives: yip in tsoi

‘ยิบ อินซอย’ แนะวิธีปรับตัวรับเทคโนโลยี พร้อมเซตเป้าหมายสู่องค์กรยุคดิจิทัล หลัง COVID-19

'ยิบ อินซอย' แนะวิธีปรับตัวรับเทคโนโลยี พร้อมเซตเป้าหมายสู่องค์กรยุคดิจิทัล หลัง COVID-19

Read More »

เสริมพลัง ปะทะทุกภัยคุกคามไซเบอร์ด้วย XDR

แม้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลซึ่งเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือบริการคลาวด์ประเภทต่าง ๆ จะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานไปจนถึงการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่ผลข้างเคียงที่เกิดตามมา คือ การเติบโตของภัยคุกคามไซเบอร์ซึ่งส่งผลเสียหายรุนแรงเป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อระบบไอที    ของเราต้องเชื่อมต่อการทำงานกับอุปกรณ์ปลายทาง หรือ เอนด์พอยต์ (Endpoint) เช่น คอมพิวเตอร์ ไอโอที อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือ BYOD บนระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันที่หลากหลายจากในและนอกองค์กร ซึ่งเป็นการเพิ่ม ช่องทางหรือพื้นหน้าการโจมตี (Attack Surface) ที่ข้ามไปมาระหว่างอุปกรณ์และเครือข่ายต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น หรือสามารถฝังตัวลึกลงสู่ลำดับชั้นการทำงานในเลเยอร์ (Layers) ต่าง ๆ ของระบบไอที ด้วยหน้าตาของไวรัสและวิธีโจมตีที่ต่างจากเดิม เพิ่มเติมด้วย “ภัยคุกคามที่ไม่ใช่ไวรัส” ซึ่งตรวจจับและกำจัดได้ยากขึ้น เช่น การส่งสคริปต์ (Script) หรือ โปรแกรมคำสั่งเพื่อควบคุมระบบไอทีให้ทำงานผิดปกติ เพิ่มพฤติกรรมเสี่ยงในการเปิดรับภัยคุกคามที่สร้างความเสียหายต่อธุรกิจโดยไม่ทันระวังตัว   ข้อจำกัดในการตอบโต้ภัยคุกคาม หลายครั้งในการทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อวางแผนรับมือและแก้ไขภัยคุกคามไซเบอร์ เรามักพบว่า องค์กรทั้งหลายมีการติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอยู่แล้ว แต่ยังขาด โซลูชันในการตรวจจับและตอบสนองภัยคุกคาม (Threat …

Read More »

ยิบอินซอย จับมือพันธมิตร คว้าโครงการระบบ Smart Metro Grid ยกระดับการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าแห่งอนาคต

นางมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  ยิบอินซอย จำกัด (ขวา) และนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (ซ้าย)  ในนามกิจการร่วมค้ายิบอินซอยและฟอร์ท  ร่วมลงนามสัญญากับนายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA (กลาง)  เพื่อจัดจ้างทำระบบ   Smart Metro Grid  โครงข่ายสำหรับการส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ด้วยงบประมาณกว่า 1,149 ล้านบาท แล้วเสร็จภายในปี 2565 เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและตอบสนองวิถีชีวิตและการใช้เทคโนโลยีในเมืองหลวง สำหรับกิจการร่วมค้ายิบอินซอยและฟอร์ทนั้น  ถือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการจัดทำระบบ Smart Metro Grid ที่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันที่เน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัย แม่นยำ ด้วยการสื่อสารข้อมูลแบบสองทางทั้งรับและส่ง ทำให้สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าและความต้องการใช้ได้หลากหลาย อาทิ แบ่งตามกลุ่มลูกค้า อาทิ กลุ่มลูกค้าขนาดเล็ก เช่น บ้านที่อยู่อาศัย ธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ระดับโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังสามารถแบ่งการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาในแต่ละวันได้อีกด้วย …

Read More »

ซีอีโอยิบอินซอย รับรางวัล “นักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2562”

เมื่อเร็วๆ นี้ นางมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (ที่ 2 จากขวา) รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “นักธุรกิจสตรีดีเด่นหอการค้าไทยปี 2562” จากนายกลินท์  สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย (ขวา) ภายในงานประชุมหอการค้าทั่วประเทศจังหวัดลำปาง โดยมีคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสังคมหอการค้าไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก  สำหรับรางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น หอการค้าไทยปี 2562 นี้ ถือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับ เนื่องจากเป็นการคัดเลือกมาจากสตรีเจ้าของธุรกิจ ระดับผู้บริหารองค์กร ในประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจอย่างดี มีจรรยาบรรณ ประสบความสำเร็จดีงาม พร้อมดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรมอันสามารถเป็นตัวอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สตรีในวงการธุรกิจและสังคมไทยต่อไป

Read More »