Tag Archives: World Food Day 2023

แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมฉลองวันอาหารโลก ปี 2566 จัดกิจกรรมการกุศลทั่วไทย

โรงแรมและรีสอร์ทในกรุงเทพฯ ภูเก็ต พังงา และเชียงราย ส่งมอบอาหารกล่องรวมหลายพันกล่องแก่ชุมชนที่ขาดแคลน นับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามบรรเทาความหิวโหยและความมุ่งมั่นขององค์กรในการลดปริมาณขยะอาหาร แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมฉลองวันอาหารโลกประจำปี 2566 (World Food Day 2023) ในประเทศไทยด้วยกิจกรรมอันทรงคุณค่าหลากหลาย ณ โรงแรมและรีสอร์ทต่าง ๆ ในเครือ รวมถึงการจัดอาหารที่มีประโยชน์ทางโภชนาการหลายพันกล่องเพื่อมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนใกล้เคียงทั่วประเทศ วันอาหารโลกก่อตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ตุลาคมของทุกปี โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการขจัดความหิวโหยทั่วโลก และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญนี้ พนักงานโรงแรมในเครือแมริออทในกรุงเทพฯ ภูเก็ต พังงา และเชียงราย จึงผนึกกำลังกับองค์กรการกุศลเพื่อจัดหาอาหารให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยลดขยะอาหารได้อีกทางหนึ่ง สำหรับกิจกกรรมในกรุงเทพฯ โรงแรมในเครือแมริออท 16 แห่งได้ร่วมกับมูลนิธิ Scholars of Sustenance (SOS Thailand) ซึ่งเป็นพันธมิตรระยะยาวของแมริออท จัดกิจกรรมบริจาคอาหารครั้งสำคัญ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่สะพานพระราม 8 โดยได้มีการบริจาคอาหารส่วนเกินจากโรงแรมและภาคเอกชนอื่น ๆ รวม 17,343 กิโลกรัม …

Read More »