Tag Archives: Wearable

อนาคตWearable จะตายหรือจะโต

Wearable

IDC ก็ออกมาตอกย้ำว่าอนาคตอุปกรณ์wearableยังไม่ถึงทางตัน แต่จะเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน เห็นได้จากการที่ตลาดเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 16.9 ในไตรมาส 4

Read More »