Tag Archives: WD_BLACK

WD ผู้นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลของไทย

WD ผู้นำในระดับแนวหน้าของการเปลี่ยนผ่านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลมายาวนาน ตั้งแต่การคิดค้นฮาร์ดไดรฟ์เป็นที่แรก รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี 3D NAND

Read More »