Tag Archives: VMware Carbon Black ตัวตึงเรื่องความปลอดภัยไอที

VMware Carbon Black ตัวตึงเรื่องความปลอดภัยไอที

บทความโดย นายนครินทร์ เทียนประทีป  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  บริษัท ยิบอินซอย จำกัด หลากหลายภัยคุกคามด้านไอที อาทิ ไวรัสโทรจัน แรนซั่มแวร์ การโจมตีแบบดีดอส การปลอมตัวเข้าสู่ระบบ ตลอดจนการใช้ API ที่แฝงตัวเข้ามาในระบบเป็นเวลายาวนานเพื่อรอเวลาโจมตี ยังคงมุ่งก่อกวนการทำงานของระบบให้ผิดปกติ ไม่ว่าจะทำแค่เอาสนุก จงใจขโมยข้อมูลสำคัญ สร้างความสูญเสียทางการเงิน หรือชื่อเสียงองค์กรเสียหาย ตลอดจนประเด็นทางกฎหมายและข้อบังคับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ แนวทางการรับมือที่องค์กรพึงมี คือ การสร้างเครื่องมือวัดผลเชิงรุกในการป้องกัน ตรวจจับ และกำจัดภัยคุกคามที่รวดเร็ว (Proactive Measurement) การฝึกอบรมและเพิ่มความรู้ความเข้าใจในองค์กรให้เท่าทันภัยร้ายไซเบอร์ (Training and Awareness) และการกำหนดแผนการรับมือสถานการณ์การถูกคุกคามเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ (Incident Response and Planning) 72 ชั่วโมงแรกจึงเป็นจังหวะวัดใจว่า องค์กรจะสามารถรับมือและเอาตัวรอดต่อสถานการณ์ภัยคุกความที่เกิดขึ้นได้ดีแค่ไหน จาก Signature-Based สู่ Behavior Based Detection การหมั่นสำรวจอยู่เสมอว่า ระบบความปลอดภัยไอทีที่ใช้อยู่ …

Read More »