Tag Archives: VIZIO

COTTO สร้างโซลูชันด้วยอินโนเวชันใหม่ สู่สุขภัณฑ์อัตโนมัติที่เหนือชั้น

แนวคิดในการออกแบบสุขภัณฑ์อัตโนมัติรุ่น VIZIO ว่า เกิดจากปณิธานที่ต้องการสร้างพื้นที่แห่งความสุข ที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและชุมชน

Read More »