Tag Archives: ViriyahHealth

วิริยะประกันภัยห่วงลูกค้าโควิด เปิดช่องทางพิเศษ “เคลมออนไลน์”

วิริยะประกันภัยเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายค่าสินไหมประกันภัยโควิด  เปิดช่องทางพิเศษเคลมประกันภัย ผ่านระบบออนไลน์  ไม่ต้องหอบหลักฐานมายื่นเบิกถึงที่ทำการ เพียงแค่โทร 1557 เพื่อเข้าสู่ระบบบริการ “ VClaim on VCall ” หรือผ่านระบบ  Line ID:@ViriyahHealth  เพื่อยื่นเอกสารหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านจอมือถือ และรับค่าสินไหมทันควันผ่าน E-Banking นายสยม โรหิตเสถียร  รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)ได้เปิดเผยว่า สถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิดรอบ 3 นับเป็นวิกฤตที่สร้างผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมรุนแรงยิ่งกว่าในรอบที่ผ่านๆมาและยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง  อีกทั้งเป็นสถานการณ์ที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งปฎิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดและการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนการช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ซึ่งวิริยะประกันภัยได้ดำเนินการไปแล้วในหลายๆเรื่อง อาทิ การสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ การสนองรับนโยบาย Work From Home ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามเจตจำนงค์อันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมไทย  ด้วยการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง “นอกจากบริษัทฯได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้การสนับสนุน เพื่อร่วมกันสู้ภัยวิกฤตโควิดและให้ก้าวผ่านไปด้วยดีนั้น ในแง่ของการดำเนินธุรกิจบริษัทฯยังตระหนักถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด จึงได้ดำเนินการหามาตรการต่างๆและหมายรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่หรือจัดหาใหม่ มาให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เอาประกันภัย” นายสยมกล่าวต่อไปอีกว่า มาตรการล่าสุดที่บริษัทได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือ การเปิดช่องทางพิเศษให้กับผู้เอาประกันภัยที่ซื้อความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยโควิด ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการเคลมสินไหมทดแทน  โดยเป็นการบริการที่มุ่งเน้นช่วยอำนวยความสะดวก ไม่ให้ผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะเคลมประกันภัยโควิดต้องเสียเวลาในการเดินทางและต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด …

Read More »