Tag Archives: viriyah

กลุ่มธุรกิจเครือวิริยะประกันภัยมอบ 1 ล้านบาท โครงการไฟจากฟ้าโรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการ

นายแพทย์วันฉัตร ชินสุวาเทย์  รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากธุรกิจในเครือวิริยะพันธุ์ โดยมี บริษัท กลุ่มเมืองโบราณ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด  บริษัท วิริยะซัพพลาย จำกัด บริษัท จี.เอ็น.พี. จำกัด และบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลบางจากในโครงการ “ไฟจากฟ้า” ของมูลนิธิแพทย์ชนบท โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งผู้บริหารกลุ่มเมืองโบราณ เป็นผู้แทนร่วมส่งมอบเงินบริจาคดังกล่าว ทั้งนี้ โรงพยาบาลบางจาก ตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ซึ่งในแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าไฟฟ้าจำนวนปีละกว่า 4,000,000 บาท ทั้งนี้หากสามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ตามเป้าหมายจะลดภาระค่าใช้จ่ายได้ปีละประมาณ 700,000 บาท โดยตั้งเป้าขอรับบริจาคเงินเพื่อโครงการ “ไฟจากฟ้า” …

Read More »

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

นายถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ รับมอบทุนสนับสนุนโครงการสวัสดิการทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2563 จำนวน 50,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์  รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบ ทั้งนี้สมาคมฯ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อจัดหาทุนเป็นสวัสดิการและแบ่งเบาภาระให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ตึกช้าง ถนน พหลโยธิน แขวง จันทรเกษม เขตจตุจักร

Read More »