Tag Archives: UBS Securities Asia Limited

UBS คาดการณ์เศรษฐกิจเอเชียปี 2560 ชะลอตัวต่อเนื่อง

UBS Securities Asia Limited

UBS Securities Asia Limited รายงานคาดการณ์เศรษฐกิจเอเชียในปี พ.ศ. 2560 ระบุทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีนี้อาจชะลอตัวเนื่องจากแรงกระตุ้นเชิงบวกที่ลดลง

Read More »