Tag Archives: TVI คว้าหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 65 ตอกย้ำกำกับดูแลกิจการดี มีธรรมาภิบาล

TVI คว้าหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 65 ตอกย้ำกำกับดูแลกิจการดี มีธรรมาภิบาล

บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ติดอันดับ 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2565 จากการประเมินทั้งหมด 851 บริษัทจดทะเบียน โดย ESG Rating สถาบันไทยพัฒน์  ตอกย้ำแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตสู่ความยั่งยืน ภายใต้การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาลโดดเด่น  นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ “TVI” ผู้นำด้านนวัตกรรมประกันภัย เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน Universe กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 หรือบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดนเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) จากหน่วยงานอีเอสจี เรทติ้ง (ESG …

Read More »