Tag Archives: TTW ได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตอกย้ำเจตนารมณ์ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

TTW ได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตอกย้ำเจตนารมณ์ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 146 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ในรายชื่อ“หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มทรัพยากร ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง สามารถปรับตัวรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างดี โดยเฉพาะการนำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมาบริหารจัดการธุรกิจ มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เสริมศักยภาพธุรกิจแม้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต COVID-19 รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนชุมชนและสังคม นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ กล่าวว่า “การที่ TTW ได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืนในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจที่สะท้อนความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติมาโดยตลอด โดยปี 2563 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่มีความท้าทายต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกให้เกิดความผันผวนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนําของประเทศในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยจะเติบโต …

Read More »