Tag Archives: TTW ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนความยั่งยืน ได้รับการจัดลำดับ “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องปีที่ 7

TTW ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนความยั่งยืน ได้รับการจัดลำดับ “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องปีที่ 7

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน‘Thailand Sustainability Investment’ (THSI) ประจำปี 2565 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จากการประเมินด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงบรรษัทภิบาล หรือ ESG: Environmental Social and Governance) ตอกย้ำการบริหารงานบนความยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7   นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิวจำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดี บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นของ TTW  ในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม TTW …

Read More »