Tag Archives: TTW คว้ารางวัล “Sustainability Disclosure Award” ปี 63 ตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพร้อมพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

TTW คว้ารางวัล “Sustainability Disclosure Award” ปี 63 ตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพร้อมพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

22 ธันวาคม 2563 – บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 63 สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพร้อมพัฒนาธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) โดย นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ผู้แทนขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 2563 จาก นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ ในฐานะองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาและประเมินสถานะการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI)  ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ …

Read More »