Tag Archives: TTW คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” ปี 63 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

TTW คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” ปี 63 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

15 ธันวาคม 2563 – บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 63 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG: Environmental, Social and Governance) โดย นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)  ผู้แทนขึ้นรับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” จาก นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากทั้งด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงบรรษัทภิบาล (ESG: …

Read More »