Tag Archives: Tri Petch Group

“กลุ่มตรีเพชร” ชวนน้องๆ ประกวดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ค้นหาสุดยอดไอเดีย ในโครงการ “Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2022”

กลุ่มตรีเพชร โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จัดประกวดโครงการ “Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2022” เพื่อค้นหานักวางแผนกลยุทธ์มากความสามารถ ในหัวข้อ “การประกวดแผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ “กลุ่มตรีเพชร” ให้โดนใจคนรุ่นใหม่” เชิญชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย มาแสดงไอเดียสร้างสรรค์วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท

Read More »