Tag Archives: TQR พร้อมผนึกกำลัง TQM ยกระดับบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ Synergy ธุรกิจเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน-หนุนธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง

TQR พร้อมผนึกกำลัง TQM ยกระดับบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ Synergy ธุรกิจเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน-หนุนธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) ผู้ให้บริการนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) แบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TQM) ว่าได้ซื้อหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 102,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.35 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วในวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบัน TQM ขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของบริษัทฯ “เมื่อ TQM เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TQR บริษัทฯ คาดว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันภัยในประเทศไทยที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งยังสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งมั่นใจว่า จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันผลงานของ TQR ให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว” นายชนะพันธุ์กล่าว …

Read More »