Tag Archives: TQR ผนึก กรุงเทพประกันภัย-ทิพยประกันภัย ร่วมพัฒนา “กรมธรรม์ประกันภัยกัญชง-กัญชา” เพิ่มช่องทางสร้างรายได้หนุนผลงานโตแกร่ง

TQR ผนึก กรุงเทพประกันภัย-ทิพยประกันภัย ร่วมพัฒนา “กรมธรรม์ประกันภัยกัญชง-กัญชา” เพิ่มช่องทางสร้างรายได้หนุนผลงานโตแกร่ง

บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) เดินหน้าร่วมมือกรุงเทพประกันภัย-ทิพยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศ พัฒนา”กรมธรรม์ประกันภัยกัญชง-กัญชา” พร้อมบริหารความเสี่ยง หลังคปภ.อนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยพืชเศรษฐกิจ กัญชงและกัญชา ฟากซีอีโอ”ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์” ระบุการเข้าไปมีส่วนร่วมบริหารจัดการประกันภัยต่อ จะช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ ประเมินความสนใจกรมธรรม์ฯ คึกคัก สนับสนุนผลงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง  นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR  เปิดเผยว่า การที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยพืชเศรษฐกิจ กัญชงและกัญชา จะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการเข้าไปมีส่วนร่วมให้บริการจัดหาประกันภัยต่อให้กับบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศ ที่ได้รับการอนุมัติกรมธรรม์ ประกันภัยพืชเศรษฐกิจฯ โดยเบื้องต้นได้ร่วมพัฒนากรมธรรม์ กับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ TQR ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยกัญชาฯ …

Read More »