Tag Archives: TQR คว้ารางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น

TQR คว้ารางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ครั้งที่ 5

คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2565  (PRIME MINISTER’S INSURANCE AWARDS 2022) ภายในงาน Thailand InsurTech Fair 2022 จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และได้มอบรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2564 ให้กับคุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR  ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 5 เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์กร พร้อมทั้ง ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมมาอย่างต่อเนื่อง และงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

Read More »

TQR คว้ารางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น

คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นประธานในพิธี ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2564  (Prime Minister’s Insurance Awards 2021) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบ Virtual Event โดยได้มอบรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563 ให้กับคุณยุพเรศ พิริยะพันธุ์ (ซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล และ TQR ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 4 สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การพัฒนาองค์กรและร่วมสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาลที่ดี และงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

Read More »