Tag Archives: TQM เสริมแพคเก็จประกันโควิดเพิ่มค่าตรวจหาเชื้อสำหรับครอบครัว พร้อมให้บริการประสานด้านเคลมและปรึกษาแพทย์

TQM เสริมแพคเก็จประกันโควิดเพิ่มค่าตรวจหาเชื้อสำหรับครอบครัว พร้อมให้บริการประสานด้านเคลมและปรึกษาแพทย์

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกสามที่เริ่มขยายตัวในวงกว้างและกระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว สร้างความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนและมีจำนวนมากที่เข้าข่ายความเสี่ยงสูงในการรับเชื้อ จึงต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล ส่งผลให้สถานพยาบาลหลายแห่งต้องงดให้บริการตรวจหาเชื้อเป็นการชั่วคราว ทำให้การหาสถานที่รับตรวจเชื้อเป็นปัญหาตามมา  ขณะเดียวกันความกังวลใจด้านการเคลมประกันโควิดสำหรับผู้ที่ทำประกันแล้วตรวจพบเชื้อและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ยังเกิดข้อสงสัยในขั้นตอนการเคลมประกัน จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ TQM  โดยดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ประชาชนเกิดความกังวลและตื่นตัวมาทำประกันโควิดเพิ่มขึ้นมาก ขณะเดียวกันเพื่อช่วยบรรเทาความกังวลใจในการเดินทางไปพบแพทย์และหาสถานที่ตรวจเชื้อ TQM จึงร่วมมือกับ บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด ผู้ให้บริการ Tele Health Consult ผ่านแอปพลิเคชั่น ‘Chiwi’ ที่มีทีมแพทย์กว่า 400 คน ในการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพทุกโรค สำหรับลูกค้า TQM สามารถขอรับโค้ดเพื่อเข้าใช้บริการได้ทางสายด่วน 1737 ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นจำนวนมาก TQM เรามีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ทำประกันโควิดกับ TQM ด้วยการจัดตั้งแผนกที่ให้บริการปรึกษาปัญหาด้านโควิด-19 โดยเฉพาะ ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ซื้อว่าให้ความคุ้มครองอะไร ทุนประกันเท่าไหร่ รวมทั้งให้บริการประสานด้านการเคลมเมื่อผู้ทำประกันติดเชื้อโควิดและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

Read More »