Tag Archives: Top Employer Thailand 2021

เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล Top Employer Thailand 2021 จากสถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส (Top Employers Institute)

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย คุณกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ  คุณศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Top Employer Thailand 2021 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากสถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส (Top Employers Institute) ซึ่งได้ประกาศผลรางวัลดังกล่าวให้แก่องค์กรกว่า 1,600 องค์กรที่ได้รับเลือกพร้อมกันทั่วโลกผ่านรูปแบบ Virtual Certification Celebration เป็นครั้งแรก ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยังคงเป็นบริษัทประกันชีวิตไทยรายแรกและรายเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากการคัดเลือกองค์กรต่างๆ ใน 120 ประเทศ 5 ทวีปทั่วโลก โดยรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเอไอเอ ประเทศไทย ในการดูแลพนักงานและการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยยึดแนวทางการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงรุกที่มุ่งเน้น “การให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก” ทั้งในแง่วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการดูแลชีวิตพนักงานอย่างรอบด้าน โดยตลอดระยะเวลากว่า 82 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของทเอไอเอ รางวัลดังกล่าวถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จว่าเอไอเอ ประเทศไทย เป็นองค์กรนายจ้างชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในแวดวงธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

Read More »