Tag Archives: TIPH เสริมความแข็งแกร่ง จัดทัพตั้ง Flagship Company ลุยลงทุนธุรกิจสนับสนุนประกันภัย

TIPH เสริมความแข็งแกร่ง จัดทัพตั้ง Flagship Company ลุยลงทุนธุรกิจสนับสนุนประกันภัย

บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ TIPH  นำทัพโดย ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดินหน้าจัดตั้ง บริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด (TIP ISB) เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ TIPH มุ่งหวังให้เป็นบริษัทเรือธง (Flagship Company) ในกลุ่มธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัย เพื่อให้ธุรกิจประกันภัย ในฐานะธุรกิจหลักของกลุ่ม TIPH มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของ TIPH ให้มีความชัดเจน รองรับโอกาสในการสร้างฐานพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership) ใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ร่วมกัน ซึ่งหลังจากนี้ TIPH มีแผนที่จะส่ง TIP ISB เข้าลงทุนในธุรกิจนายหน้าประกันภัย ธุรกิจสำรวจภัย และธุรกิจให้บริการฝึกอบรมตัวแทน/นายหน้าประกันภัย หรือธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจประกันภัยอื่นๆ ตามความเหมาะสม …

Read More »